Jornades Feministes 1996

Transcorreguts 20 anys des de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, vam veure la necessitat de retrobar‐nos per analitzar i fer balanç del que s’havia aconseguit i del que mancava en les transformacions polítiques i socials assolides en els anys de l’anomenada transició democràtica.

Les Jornades de 1996 es van celebrar a les instal·lacions de l’INEF a Montjuic, on ens vam aplegar més de 3000 dones i van significar la visualització del  reconeixement mutu entre tots els diferents feminismes i la demostració de la possibilitat i  necessitat de treballar conjuntament per assolir les nostres llibertats.

Fragments llibre 1996

Jornades Feministes 1996