Escola Feminista d’Estiu 2014

Desobediències feministes contra les violències masclistes

 Escola feminista d'estiu 2014

Un altre any ens autoconvoquem i us proposem parlar i actuar sobre les desobediències feministes contra les violències masclistes. Despullarem els conceptes de feminitat i masculinitat perquè cal anar més enllà del que comporten aquests dos estereotips, encarnats en els binomis (femení/dona) i (masculí/home) que es presenten com a indissolubles i encapsulats en la lògica binària. Parlarem de les violències simbòliques que busquen controlar les nostres ments, els nostres imaginaris i els nostres cossos i també donarem veu als cossos no normatius: la grassor, la transsexualitat, la diversitat funcional, la diversitat ètnica corporal i tantes altres definicions i identitats evidencien que la majoria de cossos no encaixen  en el paradigma de la “normalitat corporal”.

Dossier EFE 2014