Escola Feminista d’Estiu 2015

Feminismes per a enderrocar el patriarcat

Escola Feminista d'Estiu 2015

Som davant la sisena edició de l’Escola Feminista d’Estiu, un espai d’autogestió i construcció col∙lectiva on fem circular els sabers, coneixements i teories feministes que entre totes aportarem. En aquesta edició parlarem de l’art com a eina d’expressió crítica, creativa i revolucionària que han fet servir històricament les feministes per desenvolupar altres formes d’activisme polític. Des de l’art s’han deconstruït i re-significat imperatius patriarcals, sota diferents formes i disciplines i nous llenguatges. Davant el que moltes feministes han anomenat “la crisi de la teoria”, emergeixen altres formes d’expressió artística feministes, que es reapropien dels teatres, els museus, el ciberespai, els escenaris… per esculpir, ballar, pintar, interpretar, recitar, rapear… discursos crítics contra el sistema heteropatriarcal.

 

DOSSIER EFE 2015