Jornades Feministes 1996

Transcorreguts 20 anys des de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, es va veure la necessitat de tornar a retrobar‐nos per analitzar i fer balanç del que s’havia aconseguit i del que mancava en les transformacions polítiques i socials assolides en els anys de l’anomenada transició democràtica,

A l’any 1996, les Jornades es van celebrar a les instal∙lacions de l’INEF a Montjuic i van representar una consolidació del reconeixement dels diferents feminismes i de la necessitat de treballar conjuntament.

Fragments llibre 1996

Jornades Feministes 1996 Jornades Feministes 1996 Torroella