Xarxa Feminista

Estatuts Xarxa Feminista (adaptació 2012)

 

Què és la Xarxa Feminista?

La xarxa feminista és un espai simbòlic de trobada i relació entre les dones i els grups de dones que en formen part. Està obert a totes les dones i grups que s’hi vulguin vincular.

La Xarxa va sorgir arrel de la celebració, l’any 1996, de les Jornades “20 anys de feminisme a Catalunya”. L’experiència de la seva preparació i l’èxit de la seva realització ens va donar força per intentar crear un espai on preservar i donar continuïtat al que havíem construït: saber conviure amb les nostres diferències i reconèixer autoritat a la pràctica de relació entre dones. Això s’ha convertir amb el tret més significatiu del Moviment Feminista a Catalunya.

Els objectius concrets de la Xarxa Feminista són:

  • Impulsar la relació entre dones i grups de dones de tot Catalunya.
  • Intercanviar experiències, propostes i desitjos.
  • Propiciar el coneixement de tot el que es fa i també del que es pot fer.
  • Donar força política a tot el que fem les dones.
  • Posar de manifest i permetre que s’expressi la diversitat d’interessos a fi d’enriquir-nos amb les nostres diferències.

La Xarxa es dota d’un grup dinamitzador que es troba cada 15 dies a Ca la Dona i d’una tècnica projectes.

La Comissió Dinamitzadora de la Xarxa la constitueixen les dones que volem treballar més continuadament en donar vida a la Xarxa. Coordinem l’edició del butlletí, les trobades i assemblees, la difusió de la Xarxa, els contactes amb les administracions…

En funció dels projectes vigents en cada moment es creen diferents comissions de treball (continguts, finances, organització, extensió, mitjans audiovisuals…). Les comissions estan obertes a la participació de totes les dones de la xarxa.