TAMAIA FA 15 ANYS!!!


TAMAIA, Associació de Dones contra la Violència Familiar. 

Una mica d’història: 
L’Associació de Dones contra la Violència Familiar TAMAIA va néixer l’any 1992 fruit de la iniciativa d’un grup de dones víctimes de la Violència Familiar i d’un grup de professionals del treball social. 
El primer objectiu de l’associació va ser la constitució d’un grup d’ajuda mútua per a Dones Maltractades, detectada la manca de recursos específics que ajudessin a les Dones Agredides a recuperar-se dels efectes i conseqüències de la violència, un cop havien sortit del centre d’acollida o s’havien separat legal i  físicament dels agressors.

Després d’un període de treball intern de les professionals i de les dones del GAM TAMAIA, es va decidir obrir el grup a d’altres dones afectades per la problemàtica i es va crear un espai permanent d’informació sobre la Violència Familiar i sobre el treball amb grups.

EQUIP DE L’ASSOCIACIÓ TAMAIA.

Actualment l’associació continúa treballant per prevenir la violència domèstica i sobre tot donar supor a les dones que es trobin en algun cas de maltractament. És per això que Tamaia treballa tres àmbits de suport i ajuda, com són el seguiment i treball del Grup d’Ajuda Mútua, d’assesorament i informació a Dones Maltractades i formació i sensibilització a la societat en la que vivim.

Enguany cumpleixen quinze anys de vida i de treball i des de la Xarxa Feminista les volem Felicitar i desitjar que continuin el seu treball.

Per celebrar el seu aniversari han publicat un llibre Ni principes, ni perdices. Siete historias de mujeres que dicen basta. Set històries de dones que diuen prou.Ed. Icaria. La mirada esférica. Barcelona, 2007.

En el llibre es relaten set històries de set dones que expliquen des de la seva experiència personal la violència que han viscut a mans del homes i en molts casos d’homes que han estimat. Aquestes dones amb coratge s’han atrevit a dir prou a la violència sexista i ho fan parlant des del cor i compartint la realitat de les seves vivències plenes d’emocions i descubriments de la seva pròpia llibertat i conciència del seu propi cos de dones.

Aquest és un projecte que va iniciar TAMAIA arrel d’un Taller d’Escriptura en el 2004, i la recopilacó d’aquests testimonis d’aquestes dones ens mostren un món on no hi ha lloc per a la violència i on es mira la vida en llibertat.